Структура

УСТРОЙСТВО НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЬР „ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА“

center

Здравните услуги в Медицински центьр „ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА“ се осьществяват по график в следните кабинети:

  • консултативен терапевтичен кабинет, в който по график работят лекари от следните специалности: вътрешни болести, кардиология, физиотерапия и интегративна медицина.
  • консултативен кабинет, в който по график консултират също уролог и хирург.
  • кабинет за ехографски изследвания.
  • Манипулационна.

Към Медицински център „ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА“ са обособени специализирани диагностични/лечебни сектори:

  • сектор еднодневен стационар, включващ две стаи с по две легла.
  • сектор физиотерапия, включващ процедури с фоно-ултразвук, лазерна терапия, рефлексотерапия, акупунктура, електропунктура, ДИАДЕНС-терапия, магнитотерапия и биорезонансна терапия.
  • сектор за провеждане на общотелесна хипертермия.
  • сектор за провеждане на озонотерапия.
Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…