Д-р Павлов

Д-р Владимир Павлов – представяне

Д-р Владимир Павлов е завършил висшето си медицинско образование в МУ в гр. София през 1994 г. През същата година започва да специализира „Вътрешни болести“ в профилираните вътрешни отделения на „Централна клинична болница – МВР“ – гр. София.

Д-р Владимир Павлов

buy synthroid online Д-р Владимир Павлов

Придобива специалност по „Вътрешни болести“ през пролетта на 1999 г. Работил е по специалността в МЦ „Торакс“ в гр. София. По време на клиничния си стаж д-р Владимир Павлов постоянно развива интересите си в областта на кардиологията. Професионалните му възгледи за свързани с изучаването и приложението на иновативни медицински диагностични методики, които дават нови терапевтични възможности на пациентите с хронични и онкологични заболявания.

 

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

viagra levitra ingredients natural supplements Научете повече за нас…