Д-р Маслев

Д-р Иван Маслев – представяне

През 1983 г. завършва висше медицинско образование в МА- гр. София. От 1989 г. е специалист по Вътрешни болести.

Има квалификация и продължителна клинична практика в областта на ултразвуковата диагнастика и клинична нефрология.

DrMaslev

Специализирал е здравен мениджмънт през 2000 г., като впоследствие е бил управител на медицински център.

През последните 10 год. в ежедневната си практика съчетава методите на класическата и интегративна медицина.

Специални интереси в областта на профилактиката и лечението на хронични заболявания, с участие в клинични проучвания и публикации, свързани с лечебното действие на природни продукти.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…