Д-р Маслев

Д-р Иван Маслев – представяне

source site - Cheap Viagra Online! 25mg, 50mg, 100mg tablets available today. 100% Satisfaction Guaranteed! Easy and fast shipping processing. Viagra is През 1983 г. завършва висше медицинско образование в МА- гр. София. От 1989 г. е специалист по Вътрешни болести.

levitra canada Има квалификация и продължителна клинична практика в областта на ултразвуковата диагнастика и клинична нефрология.

Buy Sildenafil Online DrMaslev

http://hlmarchitects.com/effects-of-150mg-of-viagra Специализирал е здравен мениджмънт през 2000 г., като впоследствие е бил управител на медицински център.

През последните 10 год. в ежедневната си практика съчетава методите на класическата и интегративна медицина.

Специални интереси в областта на профилактиката и лечението на хронични заболявания, с участие в клинични проучвания и публикации, свързани с лечебното действие на природни продукти.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

http://shopmedssavemoney.com/buy-synthroid-online/ buy cheap synthroid online Научете повече за нас…