Д-р Джуренова

http://gianna.in/og15jki5 buy viagra online uk Д-р Елина Джуренова е завършила Медицинския Университет – София през 1991 г.

buy amoxil online Д-р ДжуреноваРаботила е в Национален център за рехабилитация и Специализирана болница за рехабилитация – гр. Банкя, в Национална кардиологична болница /ІІІ Градска болница/ – гр. София, в V МБАЛ – гр. София. Има придобити специалности по вътрешни болести – 1997 г. и кардиология – 2005 г., допълнителна специализация и сертификат за ехографска диагностика.

go to link Д-р Джуренова има дългогодишен опит в областта на диагностиката, профилактиката и лечението на хронични заболявания, участие в клинични проучвания по превенция и лечение на социално значими сърдечно съдови болести. От м. декември 2013 година има сертификат за хипертермия при хронични и онкологични заболявания.

http://hlmarchitects.com/buy-hebal-viagra Тя активно съчетава в медицинска практика методите на класическата и интегративна медицина и има специални интереси към приложението на витамин С терапия във високи дози в съчетание с инсулинова терапия при лечение на хронични и онкологични заболявания и проведено обучение по антистрес- терапия.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

buy female viagra online Научете повече за нас…