Д-р Георгиев

Д-р Венелин Георгиев – представяне

Завършил е медицина в МА София през 1974 год. Специализирал е хирургия и военно-полева хирургия във ВВМИ – София. До 1984 год. е работил като хирург във Военна болница гр.Шумен и ВВМИ – София. От 1985 до 2004 год. е спешен коремно-гръден хирург в 3-та хирургия на РНПИСМП „Пирогов“.От 2005 год. е Началник на хирургическото отделение в гр.Панагюрище.

DrGeorgiev

Д-р Венелин Георгиев

Специализирал е жлъчно-чернодробна хирургия и хирургия на панкреаса в ИСУЛ през 1985 год.; съдова хирургия на спланхникуса в 3 ГОБ; ендоскопска диагностика и лечение на остро кървене от гастро-интестиналния тракт в РНПИСМП „Пирогов“; лапароскопска хирургия във ВВМА-София през 2004 год. и здравен мениджмънт в УНСС – София през 2007 год.

Многогодишен диагностичен и лечебен опит в коремната хирургия и конвенционалната онкохирургия на стомашно-чревния тракт в спешен и планов порядък.

Д-р Георгиев има научни изследвания и публикации по проблема мезентериална тромбоза с оригинално оперативно решение.

От януари 2009 год. е Консултант в Медицински център Интегративна медицина.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…