Персонал

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Д-р Христо Дамянов завършва висшето си образование в Медицинския факултет на Медицинска Академия. В продължение на няколко години работи като лекар към системата на Министерството на отбраната. Практикува в Урологичното отделение на Военна болница – гр. Сливен, а после става завеждащ на Урологичното отделение към поликлиниката на ВМА, София.

Д-р Аврамов

Проф. д.ф.н. Лъчезар Аврамов е завършил физика в СУ „Климент Охридски“ със специализация квантова електроника. Защитил е дисертация по специалност „биофизика“ в Московския Държавен Университет по лазерни методи за изследване на биологични обекти и дисертация за „доктор на физическите науки” в БАН – „Ново поколение лазерни биомедицински системи”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

source url online in farmacia italiana affidabile. Dove comprare Viagra senza ricetta in farmacia sicura? Viagra 100 o 50 mg per tutti clienti ad un prezzo speciale! Д-р Джуренова

DrMaslev

Д-р Маслев

DrGerasimova

Д-р Герасимова

DrPavlov

Д-р Павлов

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…