Конференции

Девета Глобална Конференция по Инсулин Потенцирана Терапия (IPT), Мадрид, Испания

http://hlmarchitects.com/viagra-and-canada Практикуващи ИПТ лекари от САЩ, Венецуела, Япония, Австралия, Казахстан, Австрия, Испания, Германия, Швейцария, България участваха в Деветата Глобална Конференция по Инсулин-потенцирана терапия в Мадрид на 26 октомври 2013 година…


Осма Глобална Конференция по Инсулин Потенцирана Терапия (IPT), Виена, Австрия

На 5-6 май 2012 г. във Виена се проведе Осмата глобална конференция по инсулин-потенцирана терапия…


Седма Конференция по Инсулин Потенцирана Терапия (IPT), Чикаго, САЩ

От 23 до 25 октомври 2009 г в Чикаго, САЩ се проведе “7-ма Годишна Конференция по Инсулин-потенцирана химиотерапия”. Медицински Център за интегративна медицина, София представи поканен доклад на тема “Тригодишен клиничен опит в приложението на “Инсулин-потенцирана химиотерапия” за лечение на онкологични заболявания”…


Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

about erectile dysfunction Научете повече за нас…