В медиите

Палиативните грижи и долекуването се нуждаят от регламент и финансиране

Вчера в министерството на здравеопазването се проведе среща по проблемите на палиативните грижи и долекуването. В срещата участваха министъра на здравеопазването, д-р Таня Андреева, Д-р С. Кацаров, Проф. Лъчезар Аврамов и д-р Христо Дамянов..


Д-р Христо Дамянов: У нас оцеляват лекарите, но не и техните пациенти!

Стандартната химиотерапия има твърде скромен успех – помага при не повече от 2-2.3 на сто от болните..


Д-р Христо Дамянов, д.м.: Има опасни митове за лечението на рака

Химиотерапията има ефект само в 4% от всички онкозаболявания. Остарялата апаратура за лъчетерапия в България нанася повече вреди, отколкото полза…

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

http://learningradiology.com/medstudents/pharmacy.html viagra discount online pharmacy Научете повече за нас…