Превенция и комплементарно лечение при рак на гърдата

https://acquistare-cialis.com/ compro cialis Michael Schachter, MD

Perché gli uomini hanno i problemi di erezione Center for cmplementary medicine, Suffern, New York, 1996

Д-р М. Шахтер се дипломира като лекар в Collumbia Colleg, New York City. След завършване на медицинското си образование е специализирал психиатрия и хомеопатия. Създател и ръководител е на Център за комплементарна медицина в Suffern, New York. Член е на 12 медицински професионални организации. Бил е президент на ACAM (American College for Advancement of innovative Medicine) от 1993 до 1996 г. Носител е на награда от Американската медицинска асоциация на лекарите за достижения в областта на обучението. Автор и съавтор е на редица книги: The natural Way to a healthy Prostate ( Keats 1995); Food, Mind and Mood (Warner Books 1980). Има множество публикации в: Townsletter for doctors, Journal of Advancement in Medicine, Inoviation, Annals of Emergency Medicine и др.

В много отношения, ракът на гърдата при жената е доста сходен с рака на простатната жлеза при мъжа. Както и при простатния рак моите възгледи за оптималното лечение на пациентите с тези заболявания се различават съществено от тези наложени в конвенционалната медицина. Ракът на гърдата е страховита нарастваща опасност, която се нуждае от особено внимание. В това изложение смятам да започна с представянето на някои важни факти за развитието рака на гърдата: ракови инциденти, смъртност, рисковите фактори и възможните причини. Дискусията ще засегне какво трябва да се направи от отделния индивид и обществото за да се подпомогне овладяването на тази опасност. Ще се спра на конвенционалните методи на лечение включващи оперативно лечение, лъчетерапия, химиотерапия и хормонално или антихормонално лечение. След това ще представя алтернативните методи на лечение за рак на гърдата, като допълнение на конвенционалните методи на лечение или като заместител в някои случаи. Надявам се, че жената, която не е засегната от заболяването ще научи някои много практични неща, които ще и помогнат да намали риска да заболее. За тези от вас, които са имали рак на гърдата, както и тези страдащи в момента от него аз се надявам да ви предоставя информация, която не сте имали възможност да научите, за да ви помогна да подобрите възможностите си за продължителен живот, както и да се подобри качеството на вашия живот.

Ракът на гърдата е най-често срещащия се тумор сред жените, така както и туморите на простатната жлеза при мъжа, които са втора по честота туморно заболяване сред мъжете. Смъртността от тумори на гърдата при жените и туморите на простатната жлеза при мъжете се нарежда на второ място след тази при рака на белия дроб. Американската ракова асоциация очаква, че през 1996 г. 182 000 жени в САЩ ще се диагностицират с рак на гърдата и 46 000 ще умрат от него. Една от 8 жени ще бъде диагностицирана с рак на гърдата по време на живота на всички жени. В сравнение с една на 12 през 1950 г. Пет годишната преживяемост на жените с рак на гърдата е идентична с тази преди 30 години, което говори, че въпреки усилията в областта на ранната диагноза и съществения напредък на конвенционалните методи на лечение то реално няма съществено подобрение на лечението.

How to get Viagra? Стадиране на рака на гърдата

Стадирането е важно, както по отношение на предвиждане на прогнозата, така и от гледна точка на конвенционалната медицина за избор на подходящо лечение за всеки отделен болен. Стадирането включва определение на размера на тумора, дали заболяването е разпространено и засяга ли регионалните лимфни възли и дали не е метастазирало в далечни органи като черен дроб, бял дроб, кости или мозък. В стадий 0 туморът е ограничен в отделни клетки в гърдата и пет годишната преживяемост е около 90%. В стадий I туморът е по-малък от 2 см. в диаметър и няма данни за разпространение в лимфни възли или далечни органи. Пет годишната преживяемост за този стадий е около 85%. В стадий II туморът е с диаметър от 2 до 5 см или туморът е под 2 см, но има разпространение в лимфните възли под ръката. Пет годишната преживяемост е около 60%. Колкото по-голям е туморът и броят на засегнатите лимфни възли, толкова по-лоша е прогнозата. В стадий III туморът е по-голям от 5 см и засегнатите лимфни възли са фиксирани или помежду си, или за други тъкани, като кожа и мускули. Пет годишната преживяемост за този стадий е около 40%. И накрая при стадий IV туморът е фиксиран за кожата или има метастази в далечни лимфни възли, или в далечни органи. Пет годишната преживяемост в тези случаи е под 10%. За определяне на прогнозата на заболяването от полза са и други показатели. Микроскопското изследване на тумора може да даде информация за степента на израждане на туморната клетка, дали са засегнати от тумора лимфните и кръвоносни съдове и дали туморните клетки имат по повърхността си достатъчно количество хормонални рецептори. Общо казано, колкото по изродена е туморната клетка и колкото повече има засегнати лимфни и венозни съдове, толкова по-лоша е прогнозата. Наличието на естрогенни рецептори от друга страна е добър прогностичен показател. В стадий I и II, а понякога и III лечението е оперативно, последвано от лъчетерапия и/или химиотерапия. В IV-ти стадий обикновено се прилага палиативна лъчетерапия и химиотерапия. При наличие на позитивни естрогеннни рецептори се прилага лечение с противоестрогенния препарат Tamoxifen.

Известни рискови фактори при рака на гърдата

Жените, при които менструалния период започва относително рано, както и тези, при които менопаузата започва късно са със завишен риск за развитие на рак на гърдата. Това предполага, че жена, която е изложена продължително на женски полови хормони по време на живота си има повишен риск, тъй като се предполага, че женските полови хормони – естрогени, стимулиращи клетъчния растеж играят роля в туморното развитие. С повишен риск са и жени, които не са раждали и такива, които са раждали, но не са кърмили. Това подкрепя предположението, че друг женски полов хормон наречен прогестерон има предпазваща роля за развитие на заболяване. Други известни рискови фактори включват: завишена алкохолна консумация, богата на мазнини диета, наднормено тегло, наличие в семейството на заболели от рак на гърдата, облъчване на гърдите в миналото с високи дози рентген. Мастните тъкани могат да произвеждат естрогени, поради което жените с наднормено тегло имат по-високо естрогеново ниво. Алкохолът също стимулира продукцията на естрогени. Обобщавайки, преобладаващата част от рисковите фактори са свързани с излагане на влиянието на естрогени продължително време през живота или намалена продукция на прогестерон, или и двата фактора. Нарушеният баланс между естрогени и прогестерон води до състояние известно като естрогенно доминиране. Симптомите на това доминиране включват: водна задръжка или отоци, подуване на гърдите, фиброкистоза на гърдите, предменструално подтиснато настроение и депресия, загуба на сексуална активност, тежко протичащ и нередовен мензис, миома на матката, повишено желание за консумация на сладкиши, натрупване на мазнини по краката и бедрата. Естрогените се метаболизират в тялото до различни субстанции. Две от тях са определени като добри и лоши естрогени. Лошите естрогени 16-alpha-hydroxy-estrone благоприятстват развитието на рак на гърдата. Предполага се, че някои химикали стимулират продукцията на този естроген. Неотдавнашни проучвания показват, че някои химикали, които са чужди за тялото, могат действат като естрогени. Тези субстанции са наречени ксеноестрогени, като термина ксено означава чужд. Ксеноестрогените наподобяват действието на естрогените. Някои ксеноестрогени могат да намалят естрогенния ефект. Тези субстанции, които бързо се разграждат в тялота обикновено се съдържат в растителни храни, като соеви продукти, цветно зеле и брокули. Тези ксеноестрогени предпазват от развитието на рак на гърдата. Други ксеноестрогени обикновено синтетични засилват ефекта на естрогените и играят голяа роля в развитието на заболяването.

Роля на синтетичните химикали за развитието на рака на гърдата

Ние живеем в ерата на петролохимията. Тази ера датира от четиридесетте години, като резултат от техническия напредък в добива на петрол и преработването му. В 1940 г. са произведени един милиард паунда синтетични химикали. До 1950 г. количеството им нараства до 50 милиарда и в края на 80-те се произвеждат 500 милиарда годишно. Много от тези производства са токсични, мутагенни и карциногенни. Повечето от тях не са тествани адекватно за токсичност и за влиянието им върху околната среда. За около 600 химикала е установено, че са карциногенни в добре проведени и контролирани експериментални проучвания върху животни. В научните среди съществува консенсус по отношение на разбирането, че карциногенните химикали за животните са също карциногенни и за хората. В обширни епидемиологични проучвания сред хората е доказано, че около 25 химикала са карциногенни за хората. За всеки един от тези 25 химикала, изследвания върху животни преди едно до три десетилетия доказаха, че са карциногенни. Епидемиологичните проучвания са още по значими, когато са насочени към установяване карциногенността на химикалите. Някои от тези химикали, като пестициди, горива и пластмаси функционират като ксеноестрогени. Те могат да правят това по различни начини. Някои от тях засилват продукцията на т.н. лоши естрогени. Други се свързват с естрогенните рецептори, предизвиквайки с това сигнали за повишен клетъчен растеж. Ксеноестрогените могат да попаднат в тялото чрез животинските мазнини, които имат тенденция да се натрупват в мазнините на тялото. През последните 15 години експериментални проучвания установяват, че някои ксеноестрогени причиняват тумори на гърдите при животни. Ксеноестрогените имат склонност за синергизъм в ефекта си, тъй че смес от малки количества от много химикали могат да имат директен ефект. Mt. Sinai от NYC и д-р Mary Wolff установяват, че нивото на химикала DDT е по-високо при 58 жени с тумори на гърдата в сравнение с тези, които са без тумор. В университета Лавал (Laval University) в Канада, 41 жени, които са имали естроген-позитивни тумори на гърдата са имали по-висока концентрация на химикалите DDT и PCBs. И накрая през 1990 г. в едно проучване в Израел се потвърждава връзката на рак на гърдата и пестицидите през 1970г. Установява се и че заболелите от рак на гърдата жени в Израел имат една от най-високата смъртност от заболяването в света. В следващите 10 години последва отстраняването на пестицидите в Израел, което води до намаляване на раковата заболяемост с 20% докато тя се увеличава в други индустриални страни. Преди отстраняването на пестицидите, в някои млечни продукти е установено наличието на остатъци от пестициди с 500% по-високо ниво от това на тези в САЩ, както наличие на пестицидни остатъци в майчиното мляко 800 пъти по-високо в сравнение с това на майчиното мляко при американските жени.

Роля на лимфната система за отстраняване на токсините в тялото

Една от важните функции на лимфната система в човешкото тяло е да подпомага отстраняването на токсичните субстанции от тъканите и поради това лошият лимфен дренаж може да играе роля във формирането на тумор в гърдата. Лимфната система е специализирана част от циркулаторната система, която функционира като важна съставна част на имунната система. Тя съдържа течност наречена лимфа, произхождаща от кръвта и тъканната течност. Лимфата се придвижва през лимфните съдове и се влива в кръвообращението. Лимфата съдържа клетки, отпадни продукти, хранителни вещества, хормони, токсини и много други субстанции. Това е микро – обкръжаващата среда на клетките. Лимфният поток е в зависимост от мускулните контракции, които масажират отвън лимфните съдове, дишането, при което при всяко вдишване лимфата се придвижва, налягането от пулсиращите артерии, промените в позицията на тялото и пасивната компресия на меките тъкани също засилва движението и. Движението на лимфата е много чувствително и се ограничава от външния натиск. Над 85% от лимфната течност, преминаваща през гърдите се отича в лимфните възли на подмишечната ямка. По-голямата част от останалата лимфа се дренира (оттича) в лимфните възли по протежение на костите на гърдите. Сутиенът и други пристягащи облекла могат да забавят лимфния поток. По този начин натискът от сутиена може да доведе до блокада на отичането на лимфната течност, задържане на токсични продукти в гърдите и последващо формиране на тумор. Тази хипотеза е популяризирана от д-р Sidney Ross Singer в публикуваната от него книга „Dressed to kill: The link between Bras and Breast Cancer“ с издателство Avary press. В тази книга авторът описва епидемиологично проучване, в което резултатите показват връзката между продължителното носене на сутиени и рака на гърдата. Това проучване е подобно на предишни изследвания, които показват връзката между рака на белия дроб и тютюнопушенето. За жени, които носят сутиени повече от 12 часа дневно, рискът за раково заболяване е 19 пъти по-голям в сравнение с тези, които го носят по-малко от 12 часа. Жените които никога не носят сутиени са дори още по защитени от раково заболяване. Ето защо се препоръчва на жените да носят по-малко време сутиени, както и да използват такива, които са по-малко притискащи.

Диетични мерки за предпазване от рак на гърдата

Както бе отбелязана преди, това натрупването на синтетични химикали, подобни на пестицидите, играе роля в развитието на рак на гърдата. Така, че избягването на синтетични химикали в храната, водата и въздуха е благоразумно. Винаги, когато е възможно трябва да се приемат органични храни, които не съдържат пестициди. Водата трябва да е чиста, да не съдържа пестициди, хлор, флуор, и други синтетични химикали. За предпочитане е изворната вода. Водата от общото водоснабдяване трябва да се пречиства. Много филтри отстраняват химикали и хлорни продукти, но ако тя съдържа флуор трябва да се използват специални филтри за това. Някои от ксеноестрогените, съдържащи се в някои плодове, зеленчуци, и други пълноценни храни действително предпазват от раково заболяване. Много естествени химикали в храните са полезни. Витамини и минерали, както и допълнителни хранителни фактори могат да са изключително полезни по много начини. Много от увредите и мутациите, които се получават в тъканите на гърдите се получават в резултат на въздействието на високо реактивни химикали наречени свободни радикали, които се формират като резултат на лошо контролирани реакции на окисляване. За да се предпази тялото от тези увреди то разполага с някои анти-окислителни протеини, като SOD или superoxide dismutase, които подпомагат неутрализирането на свободните радикали. Двата типа SOD се нуждаят от три минерала – цинк, мед и магнезий за ефективната им функция. Дефицита на всеки от тези минерали може да доведе до оксидативни увреди, които водят до повишен риск от рак на гърдата. Някои витамини като А, Е и С също функционират като антиоксиданти и дефицитът им води до повишен риск. Много други хранителни субстанции имат предпазващо действие. Флавоноидите и каротеноидите са два класа хранителни субстанции, съдържащи се в храните, които са с големи възможности за предпазване от раково заболяване. За да се въздейства върху дефицита трябва да се използват възможно най-много пълноценни, пресни храни като плодове и зеленчуци, ядки, семена, орехи, пълнозърнести храни и някои животински продукти в подходящи пропорции. Обработените, високо рафинирани храни, съдържащи захар и нишесте, трябва да се избягват колкото е възможно. Трябва да се избягват и храни, съдържащи животински мазнини. Имайте предвид, че всичко това, което препоръчвам за предпазване от рак на гърдата се отнася и за страдащите от заболяването. Този възглед се различава от този на много лекари от конвенционална медицина и ракови организации. Обикновено те признават важността на диетата и стила на живот за превенция на рака, но когато те лекуват болните, диетата и стила на живот, често са игнорирани, а изключително внимание се отделя на деструктивните елементи на противотуморното лечение като хирургия, лъчетерапия и химиотерапия. Моето мнение е, че независимо от това, какво конвенционално лечение се прилага, диетата и стила на живот са важен момент, на който трябва да се отдели сериозно внимание. Всяка активност, насочена към отстраняване на токсините в гърдите намалява шанса за развитието на рак. Проучвания показват, че аеробните упражнения са свързани с намален риск, тъй като упражненията подпомагат лимфния дренаж, а изпотяването отстранява токсините от тъканите. Въпреки, че не съм намерил някакви директни проучвания показващи намаление на риска за рак на гърдата с използване на детоксикационни програми, включващи използването на сауна и някои хранителни субстанции, както те се прилагат при метода на Hubbard за детоксикация, аз зная, че тази процедура ясно е показала, че намалява пестицидите и другите химични субстанции в кръвното русло и мастните тъкани. Тъй като високото ниво на тези токсини повишава раковия риск, то отстраняването им с детоксикационен метод е възможност за редуцирането му.

Хранителни добавки за превенция и лечение на рака на гърдата

Приемането на хранителни добавки може да се използва както за предпазване, така и за лечение на болни с рак на гърдата. Програмите за профилактика и лечение с хранителни добавки включват витамини, минерали, ензими, естествени мастни киселини, растителни продукти, аминокиселини, допълващи хранителни фактори и специални лечебни храни. Както бе спомената по-горе, важна е ролята на антиоксидантите витамините А, С и Е. Големи дози от тях могат да се прилагат продължително при условие на лекарско наблюдение, особено поради възможна токсичност от приема на витамин А. Повечето от пациентите приемащи високи дози на Витамин С, по 10 гр., разпределени през деня, се чувстват добре. Витамин С в ниски дози трябва да се използва за профилактика. Раздуването на корема от газове и диария са повод да се намали дозировката. Витамин D играе съществена роля в раковата превенция и трябва да се приема докато пациента получи възможност за достатъчно излагане на слънчева светлина.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…