Заболявания

Конвенционална онкотерапия реалност и проблеми

where to buy viagra? Целите, които си поставя настоящияо литературен обзор са да се представят в обобщена форма известни и по-малко известни факти, илюстриращи възможностите, проблемите и ефективността на конвенционалната терапия при лечението на онкологичните заболявания…


Практически съвети към болните с онкологични заболявания

click Един от най-тежките моменти в живота на болните с онкологични заболявания е свързан с шока и стреса от поставената диагноза…


Рак на гърдата

cheap mildronate online Ракът на гърдата е най-често срещания тумор сред жените. Най-висока е заболяемостта в Северна Америка, а най-ниска в Азия и Африка…


Превенция и комплементарно лечение при рак на гърдата

Д-р М. Шахтер се дипломира като лекар в Collumbia Colleg, New York City. След завършване на медицинското си образование е специализирал психиатрия и хомеопатия…


Рак на белия дроб

Ракът на белите дробове е най-често срещаният злокачествен тумор при мъжете. Съотношението на заболелите мъже и жени е съответно 6:1…


Рак на панкреаса

Туморите на панкреаса се отличават с не висока честота, трудно повлияване от лечението и висока смъртност…


Рак на стомаха

Заболяването се среща най-често във възрастта между 40 и 70 г. Съотношението на заболелите по пол е 1,7:1 за мъже и жени…


Рак на бъбрека

Ракът на бъбрека най-често произхожда от клетки, които покриват бъбречните каналчета и се нарича бъбречен аденокарцином или хипернефром…


Кожен меланом

Меланомът е злокачествено кожно заболяване с висока агресивност, растежен потенциал и склонност за метастазиране по кожата и кръвоносната система…


Рак на дебелото черво (колректален карцином)

Ракът на дебелото черво е заболяване, при което в покривния слой (епителиум) на червата се развиват малигнени клетки, които са загубили възможността си за контрол на растежа…


Рак на простатната жлеза

Като се изключи кожния рак, ракът на простатната жлеза е най-често срещаната ракова локализация при мъжа и втората причина за смъртност от онкологични заболявания в развитите индустриални страни…


Рак на пикочния мехур

Сблъсъкът ми със стигмата „раково болен“ ме порази, когато започнах да обикалям онкокомисиите – първо в ИСУЛ, където ми заявиха, че не се нуждая от химиотерапия; след това в Столичния онкодиспансер…


Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

how to buy viagra? Научете повече за нас…