Другите за нас

Терапия на хронични и онкологични заболявания в Медицински център „Интегративна медицина“

How To Make see url Using Only 2 Ingredients - Viagra Alternative Tips This homemade see url is perfectly safe and brings positive effects in men of all ages. Women should feel free to use it too even though there Ракът е покосил вече 250 000 души у нас; още 25 000 се прибавят всяка година. Канадски институт ни предлага безплатно ваксината на Коули, закон и наредби у нас не я допускат. Според запознати – защото е евтина!


Всеки спасен живот трябва да се приема като вид победа над рака!

http://cheapgenericsonline.com/buy-viagra-online/ viagra cheap price online Стотици хиляди онкоболни срещу остаряла техника и конвенционални методи за лечение. Новите стигат дотук трудно, някои въобще не успяват. Безответно се пишат писма до премиер, президент, министър…


Разказ на С.Б., чиято майка се лекува в Медицински център „Интегративна медицина“

viagra without prescription cheap Нередактиран разказ за отписана онкоболна пациентка със сгрешена диагноза, за загубеното безценно време и за „хуманното“ отношение на здравната система към болния…


how to remove viagra official site

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Dove https://salutedelluomo.net/prodotti/acquistare-kamagra.php compro kamagra. Offerte Speciali. Supporto 24/7. UN REGALO con ogni ordine. Soddisfazione Garantita. Miglior Prezzo. Научете повече за нас…