Другите за нас

Терапия на хронични и онкологични заболявания в Медицински център „Интегративна медицина“

Ракът е покосил вече 250 000 души у нас; още 25 000 се прибавят всяка година. Канадски институт ни предлага безплатно ваксината на Коули, закон и наредби у нас не я допускат. Според запознати – защото е евтина!


Всеки спасен живот трябва да се приема като вид победа над рака!

Стотици хиляди онкоболни срещу остаряла техника и конвенционални методи за лечение. Новите стигат дотук трудно, някои въобще не успяват. Безответно се пишат писма до премиер, президент, министър…


Разказ на С.Б., чиято майка се лекува в Медицински център „Интегративна медицина“

Нередактиран разказ за отписана онкоболна пациентка със сгрешена диагноза, за загубеното безценно време и за „хуманното“ отношение на здравната система към болния…


Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…