Диагностични методи

here Конвенционални методи
Лабораторни изследвания
Функционални изследвания
Ехографски изследвания
Автономен мускулен тест

Изследвания извършвани в други лечебни заведения:

Рентгенови изследвания, вкл. КТ
Магнитен резонанс
Изотопни изследвания
Биопсии с хистология
Имунологични и генетични изследвания

В колаборация с лабораторията Biofocus, Germany се извършва генетичен анализ на циркулиращи туморни клетки при което се определя химиочуствителността на тумора към различни медикаменти, имуностимуланти, хранителни добавки и лечебни методи.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Buy synthroid online Научете повече за нас…